ĐOÀN THỂ   HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG   VĂN BẢN   LIÊN HỆ   FAQ   
THÔNG TIN CÁC LỚP HỌC
Bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp Tổ trưởng Tổ kiểm toán

Sáng 10/6, Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán đã tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp Tổ trưởng Tổ kiểm toán cho 26 học viên thuộc các đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước. Đây là lớp bồi dưỡng dành cho đối tượng học viên là Kiểm toán viên chính hoặc Kiểm toán viên nhà nước giữ chức vụ từ Phó trưởng phòng trở lên; các đối tượng khác cần bồi dưỡng, bổ trợ kỹ năng lãnh đạo, quản lý trong lĩnh vực kiểm toán theo quyết định của Tổng Kiểm toán nhà nước.

Với thời lượng 28 tiết, các học viên sẽ được trang bị các kỹ năng lãnh đạo, quản lý, bao gồm: Nội dung và kỹ năng tổ chức công việc; Kỹ năng kiểm soát và đánh giá hiệu quả công việc; Nhiệm vụ, quyền hạn của Tổ trưởng Tổ kiểm toán; Kỹ năng hướng dẫn, chỉ đạo nghề nghiệp cho Kiểm toán viên nhà nước; Kỹ năng định hướng và kiểm soát sự tuân thủ đạo đức nghề nghiệp của Kiểm toán viên nhà nước.

Bên cạnh đó, các học viên cũng được chia sẻ kinh nghiệm về việc vận dụng các kỹ năng mềm của Tổ trưởng Tổ kiểm toán gắn với chức năng, nhiệm vụ và thực tiễn xử lý công việc. Trong quá trình học tập, các giảng viên cũng đưa ra những tình huống thực tế từ hoạt động kiểm toán để học viên thảo luận nhằm nâng cao kỹ năng và kinh nghiệm.

Để khóa học đạt chất lượng, đại diện Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ Kiểm toán đề nghị các học viên nghiêm túc chấp hành nội quy học tập, tích cực nghiên cứu, trao đổi và thảo luận để lớp học đạt hiệu quả cao nhất; các giảng viên chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm giải quyết tình huống trong hoạt động kiểm toán giúp học viên hiểu sâu nội dung được đào tạo, áp dụng được vào thực tiễn nhiệm vụ chuyên môn được giao.

PV