ĐOÀN THỂ   HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG   VĂN BẢN   LIÊN HỆ   FAQ   
TIN HOẠT ĐỘNG
Kiểm toán nhà nước - 30 năm xây dựng và phát triển

Nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm, hướng tới 30 năm thành lập Kiểm toán nhà nước (11/7/1994-11/7/2024), ngày 03/07, tại Trung tâm Hội nghị quốc tế, số 11 Lê Hồng Phong, Hà Nội, Kiểm toán nhà nước đã tổ chức Hội thảo với chủ đề “Kiểm toán nhà nước - 30 năm xây dựng và phát triển” với sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương; Lãnh đạo Kiểm toán nhà nước cùng đại diện các đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước cùng các cán bộ hưu trí Kiểm toán nhà nước.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải ghi nhận những kết quả mà Kiểm toán nhà nước đã gặt hái trong 30 năm qua

Tới dự và phát biểu tại Hội thảo, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải khẳng định, sự ra đời của Kiểm toán nhà nước là một tất yếu khách quan, yêu cầu không thể thiếu trong việc hoàn thiện công tác quản lý nguồn lực tài chính quốc gia, ngăn ngừa tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và thất thoát ngân sách nhà nước. Trong suốt 30 năm hình thành và phát triển, Kiểm toán nhà nước luôn vượt qua mọi khó khăn, thử thách. Tập thể Lãnh đạo Kiểm toán nhà nước, công chức, viên chức và người lao động của Kiểm toán nhà nước đã nỗ lực phấn đấu không ngừng, tạo nên những bước tiến vững chắc, toàn diện với nhiều thành tựu đáng tự hào.

Xuyên suốt 30 năm qua, mỗi giai đoạn, mỗi thời kỳ phát triển, Kiểm toán nhà nước luôn chủ động bám sát chủ trương, đường lối lãnh đạo của Đảng, Nhà nước để thực hiện hiệu quả công việc được giao. Hoạt động kiểm toán từng bước đổi mới về nội dung, phương pháp; chất lượng không ngừng nâng lên. Kiểm toán nhà nước ngày càng khẳng định là công cụ quan trọng, hữu hiệu của Đảng và Nhà nước trong kiểm tra, kiểm soát việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công; cung cấp nhiều thông tin xác thực, có chất lượng, giúp Quốc hội có thêm căn cứ quan trọng để xem xét, quyết định dự toán NSNN, quyết định phân bổ NSTW, quyết định chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia, dự án quan trọng quốc gia, phê chuẩn quyết toán NSNN. Kiểm toán nhà nước cũng đã thực hiện nhiều cuộc kiểm toán phục vụ hoạt động giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; phối hợp và cung cấp thông tin cho các cơ quan kiểm tra, thanh tra, giám sát của Đảng và Nhà nước. Kết quả kiểm toán của Kiểm toán nhà nước đã giúp các cơ quan, đơn vị, địa phương nhìn nhận, đánh giá đúng thực trạng việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công, phát huy ưu điểm, khắc phục yếu kém; kết quả kiểm toán cũng phát hiện nhiều bất cập, hạn chế về cơ chế, chính sách để kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống pháp luật. Hoạt động của Kiểm toán nhà nước cũng đã góp phần quan trọng làm minh bạch nền tài chính quốc gia.

 

Quang cảnh Hội thảo

 

Phó Chủ tịch Quốc hội một lần nữa khẳng định, 30 năm xây dựng và phát triển, mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng bằng sự cố gắng, nỗ lực, tâm huyết của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, Kiểm toán nhà nước đã đạt được những thành tựu to lớn, luôn giữ vững giá trị cốt lõi của mình và khẳng định vị thế, vai trò trong hệ thống chính trị của quốc gia.

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng tin tưởng, với tinh thần đoàn kết, nỗ lực, không ngừng đổi mới, sáng tạo, tận tụy của Lãnh đạo Kiểm toán nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Kiểm toán nhà nước, Kiểm toán nhà nước sẽ hoàn thành sứ mệnh, nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó; xứng đáng là cơ quan kiểm toán tài chính, tài sản công có trách nhiệm và uy tín; góp phần quan trọng nâng cao năng lực quản lý, quản trị tài chính, tài sản công, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

 

Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn phát biểu tại Hội thảo

 

Trân trọng cảm ơn sự có mặt của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải và các đại biểu đã đến dự Hội thảo, Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn nhấn mạnh, đây là dịp để ngành Kiểm toán nhà nước qua mỗi thế hệ cùng quý vị đại biểu, các vị khách quý sẻ chia, tìm hiểu về những câu chuyện lịch sử, những thành tựu trên con đường phát triển của Kiểm toán nhà nước trong 30 năm qua. Qua đó, khơi dậy lòng tự hào của mỗi thế hệ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động về truyền thống vẻ vang của Kiểm toán nhà nước, để thế hệ hôm nay tiếp tục vững bước phấn đấu, đưa ngành Kiểm toán nhà nước ngày một phát triển trên chặng đường tới.

 

Phiên tọa đàm "Hành trình 30 năm hình thành và phát triển của Kiểm toán nhà nước"

 

Trong khuôn khổ Hội thảo, các đại biểu đã cùng chia sẻ về những dấu ấn trong hình thành hệ thống cơ sở pháp lý cho hoạt động Kiểm toán nhà nước; những mốc son tự hào trong xây dựng, phát triển tổ chức bộ máy, quy định chuyên môn, trong hoàn thiện hệ thống quy định chuyên môn, nghiệp vụ cũng như cùng thảo luận về Kiểm toán nhà nước - những dấu ấn hôm nay và kỳ vọng và định hướng tương lai đáp ứng yêu cầu đổi mới.

 

Phiên tọa đàm “Kiểm toán nhà nước - Vững bước hiện tại, tiến bước tương lai”

 

PV