ĐOÀN THỂ   HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG   VĂN BẢN   LIÊN HỆ   FAQ   
BÀ LĂNG TRỊNH MAI HƯƠNG
 

BÀ LĂNG TRỊNH MAI HƯƠNG
* Chức vụ

Phó Giám đốc

   

* Thời gian đảm nhận chức vụ:

10/2013

   

* Sinh ngày:

24/01/1976

   

* Quê quán:

Lý Thành - Yên Thành - Nghệ An

   

* Nơi ở hiện nay:

Khâm Thiên – Đống Đa – Hà Nội

   

* Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam:

17/07/2014

   

* Dân tộc:

Kinh

   

* Trình độ học vấn:

Cử nhân Tài chính - Ngân hàng

   

* Trình độ chính trị:

Trung cấp